Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 28-44

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-02-22
Datum då anslag tas ner: 2022-03-16

Sekreterare: Sofia Laxåback