Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 62

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-15
Datum då anslag tas ner: 2022-04-06

Sekreterare: Sofia Laxåback