Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 45-61, 63-66. § 62 anslogs 2021-03-15

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-21
Datum då anslag tas ner: 2022-04-12

Sekreterare: Sofia Laxåback