Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 67-91

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-08
Datum då anslag tas ner: 2022-04-30

Sekreterare: Sofia Laxåback