Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 92-105

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-04-25
Datum då anslag tas ner: 2022-05-17

Sekreterare: Sofia Laxåback