Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 119

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-10
Datum då anslag tas ner: 2022-06-01

Sekreterare: Sofia Laxåback