Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 106-118, 120-124. § 119 anslogs 2022-05-10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-05-18
Datum då anslag tas ner: 2022-06-09

Sekreterare: Sofia Laxåback