Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 125-136

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-16
Datum då anslag tas ner: 2022-07-08

Sekreterare: Sofia Laxåback