Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 137-151

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-06-29
Datum då anslag tas ner: 2022-07-21

Sekreterare: Elisabet Hofgren