Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 152-166

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-08-25
Datum då anslag tas ner: 2022-09-16

Sekreterare: Sofia Laxåback