Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 167-176

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-09-23
Datum då anslag tas ner: 2022-10-15

Sekreterare: Sofia Laxåback