Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §180

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-04
Datum då anslag tas ner: 2022-10-26

Sekreterare: Sofia Laxåback