Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 177-179, 181-182

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-10-10
Datum då anslag tas ner: 2022-11-01

Sekreterare: Sofia Laxåback