Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 183-188

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-11-29
Datum då anslag tas ner: 2022-12-21

Sekreterare: Sofia Laxåback