Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 189-198

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-12-12
Datum då anslag tas ner: 2023-01-03

Sekreterare: Sofia Laxåback