Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-13

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-24
Datum då anslag tas ner: 2023-02-15

Sekreterare: Elisabet Hofgren