Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 14-17

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-07
Datum då anslag tas ner: 2023-03-01

Sekreterare: Sofia Laxåback