Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 18-22

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-02-20
Datum då anslag tas ner: 2023-03-14

Sekreterare: Sofia Laxåback