Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 23-29

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-03-27
Datum då anslag tas ner: 2023-04-18

Sekreterare: Elisabet Hofgren