Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 30-35

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-04-17
Datum då anslag tas ner: 2023-05-09

Sekreterare: Elisabet Hofgren