Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 36-43

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-03
Datum då anslag tas ner: 2023-05-25

Sekreterare: Elisabet Hofgren