Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 49

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-17
Datum då anslag tas ner: 2023-06-08

Sekreterare: Sofia Laxåback