Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 53-56

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-01
Datum då anslag tas ner: 2023-06-23

Sekreterare: Sofia Laxåback