Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 62-73

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-06-30
Datum då anslag tas ner: 2023-07-22

Sekreterare: Elisabet Hofgren