Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 44-48, 50-52

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-05-23
Datum då anslag tas ner: 2023-06-14

Sekreterare: Sofia Laxåback