Tillkännagivande

Organ: Byggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 95-102

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-19
Datum då anslag tas ner: 2020-06-10

Sekreterare: Elisabet Hofgren