Tillkännagivande

Organ: Direktionen för Mälardalens Brand- och räddningsförbund

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 43-62

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-03
Datum då anslag tas ner: 2020-06-25

Sekreterare: Per Vikner