Tillkännagivande

Organ: Direktionen Räddningstjänsten Mälardalen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 40-54

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-05-31
Datum då anslag tas ner: 2021-06-22

Sekreterare: Ines Vikblom