Tillkännagivande

Organ: Organ: Direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 60-91

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-11-23
Datum då anslag tas ner: 2021-12-15

Sekreterare: Gisela Stockhaus