Tillkännagivande

Organ: Direktionen Räddningstjänsten Mälardalen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-18

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2022-03-01
Datum då anslag tas ner: 2022-03-23

Sekreterare: Harriet Pettersson