Tillkännagivande

Organ: Fastighetsdelegationen

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 6-10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2021-02-23
Datum då anslag tas ner: 2021-03-17

Sekreterare: Madeleine Ramberg