Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: § 10

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2023-01-26
Datum då anslag tas ner: 2023-02-17

Sekreterare: Frida Virenius