Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: 1-33

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-02-12
Datum då anslag tas ner: 2019-03-06

Sekreterare: Madeleine Ramberg