Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 34-68

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-03-07
Datum då anslag tas ner: 2019-03-29

Sekreterare: Madeleine Ramberg