Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 69-95

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-04-03
Datum då anslag tas ner: 2019-04-25

Sekreterare: Madeleine Ramberg