Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 96-121

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-05-09
Datum då anslag tas ner: 2019-05-31

Sekreterare: Madeleine Ramberg