Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 122-149

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-10
Datum då anslag tas ner: 2019-07-02

Sekreterare: Madeleine Ramberg