Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 150-180

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-06-28
Datum då anslag tas ner: 2019-07-20

Sekreterare: Madeleine Ramberg