Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 181-201

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-09-17
Datum då anslag tas ner: 2019-10-09

Sekreterare: Madeleine Ramberg