Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 202-210, §§ 212-223

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-10-08
Datum då anslag tas ner: 2019-10-30

Sekreterare: Madeleine Ramberg