Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 224-235, §§ 237-239, §§ 242-245

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-06
Datum då anslag tas ner: 2019-11-28

Sekreterare: Madeleine Ramberg