Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 246-255

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-11-15
Datum då anslag tas ner: 2019-12-07

Sekreterare: Madeleine Ramberg