Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 256-268, §§ 270-277

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-11
Datum då anslag tas ner: 2020-01-02

Sekreterare: Madeleine Ramberg