Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 278-306

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2019-12-20
Datum då anslag tas ner: 2020-01-11

Sekreterare: Madeleine Ramberg