Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 1-26

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-02-06
Datum då anslag tas ner: 2020-02-28

Sekreterare: Madeleine Ramberg