Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 53-56

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-03-24
Datum då anslag tas ner: 2020-04-15

Sekreterare: Madeleine Ramberg