Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 57-68, §§ 70-73

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-04-09
Datum då anslag tas ner: 2020-05-01

Sekreterare: Madeleine Ramberg