Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 74-101

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-05-07
Datum då anslag tas ner: 2020-05-29

Sekreterare: Madeleine Ramberg