Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 102-124

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-08
Datum då anslag tas ner: 2020-06-30

Sekreterare: Madeleine Ramberg