Tillkännagivande

Organ: Fastighetsnämnden

Sammanträdesdatum:

Paragrafer: §§ 128-143, §§ 145-154, §§ 156-158

Justeringsdatum:

Datum då anslag sätts upp: 2020-06-25
Datum då anslag tas ner: 2020-07-17

Sekreterare: Madeleine Ramberg